mutlak değerlendirme (hamd) alemlerin rabbi olan Allah'a aittir